De Stadsboerderij

De Stadsboerderij wil graag een ontmoetingsplaats zijn voor stadslandbouw. Wat hebben we te bieden?

  • Onderdak aan, en/of samenwerking met organisaties, actief op het gebied van stadslandbouw.
  • Ontmoeting tussen mensen in het onderwijs om educatie te ontwikkelen en uit te voeren op het gebied van duurzame landbouw, herkomst van voedsel, gezond eten, leren koken en verwante onderwerpen.
  • Informatie, ervaringen en inspiratie delen ten behoeve van beleid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, in de vorm van excursies, denksessies, workshops.
  • Een boerderij waar burgers landbouw kunnen ervaren (bezoeken), mee-maken (vrijwilligerswerk), ervan eten (productverkoop), leren (workshops, koeienpraatjes) en meegenieten (oogstfeest). Almeerse Weelde is een mooi voorbeeld van een initiatief waarin Almeerse boeren en burgers samenwerken.
  • Ruimte voor 'Ambachtelijk ondernemen'. Hierbij gaat het om zowel fysieke ruimte (gebruik van erf, land en keuken, en van producten), als ondernemersruimte om stadslandbouwproducten te produceren, ontwikkelen, en verkopen.
  • De kwaliteit van het boerenwerk en van werken met voedsel inzetten om mensen te begeleiden bij gezond worden (zorgwerkplaats).

Aandacht voor stadslandbouw

Stadslandbouw staat volop in de belangstelling. Gemeentes zien het als waardevolle bijdrage aan de toekomst van het landelijk gebied, maar ook als mogelijkheid voor het oplossen van allerlei stedelijke vraagstukken. Van voedselvoorziening en voedselstrategie, recreatie- of educatiebehoefte, tot stedelijke krimp, energievraagstukken, duurzaamheidthema’s en zorgvragen.
Verspreid over het land nemen burgers het initiatief om tot enige vorm van stadslandbouw te komen in hun leefomgeving.

Belangstelling vanuit de landbouw

Ook vanuit de landbouw gezien wint stadslandbouw aan populariteit. De stad komt op veel plekken in Nederland steeds dieper het platteland in, en dat biedt perspectief. Het stedelijk gebied is een uitdaging voor de ondernemer en een trotse boer treedt graag in contact met zijn klanten. Kenmerk van stadslandbouw is dat alle ‘belanghebbenden’ iets te bieden hebben aan de anderen. Er ontstaat een wisselwerking die voor allen zinvol, uitdagend, gezond en lonend is.

Behoefte aan herkenbare plekken

De verbinding tussen de verschillende partijen die zich met stadslandbouw (willen) bezighouden, is soms lastig. Dat kan komen door cultuurverschillen, door ongelijktijdigheid, door onbekendheid of onvindbaarheid. In de praktijk blijken daar veel initiatieven en goede ideeën op stuk te lopen. Daarom is het nodig dat er in Nederland herkenbare plekken ontstaan waar stadslandbouw daadwerkelijk plaatsvindt, waar het gedachtegoed verder ontwikkeld kan worden, en waar inspiratie en goede raad gedeeld kunnen worden. Door zo’n ontmoetingsplaats kan stadslandbouw zowel als concept als in de praktijk verder tot bloei komen. Niet alleen op de plek zelf, maar in het hele land.

bessenpluk almeerse weelde1 web