Nieuws

De Stadsboerderij in Almere zoekt vaste grond onder de voeten!

Medekopers gezocht voor akker Vliervelden!


De Boerenmarkt, Vliervelden, de Koekjeslessen, de Theatervoorstellingen, de Koeienstal, Growing Music, de Odin Boerderijwinkel, de Kinderopvang, de Oogstfeesten, de Zorgwerkplaats én de heerlijke biodynamische producten..….na bijna 30 jaar is de Stadsboerderij een begrip in Almere.

Niet iedereen weet dat aan de basis van al die activiteiten, het biodynamische landbouwbedrijf ligt, waar talloze prachtige producten worden geteeld, op de akkers overal in en rond Almere. Vaak in natuurgebieden, soms midden in de stad of tegen de woonwijken aan. Dankzij deze akkers en weidegronden zorgt de Stadsboerderij voor gezond voedsel, een gezonde bodem, en een bijzonder stadslandschap.

Helaas raken we steeds meer landbouwgrond kwijt, doordat Almere nu eenmaal groeit, en er steeds minder plek is voor landbouw, ook in natuurgebieden. Dat is een bedreiging voor het voortbestaan van de Stadsboerderij. Het is daarom belangrijk dat er grond komt die voor altijd in goede handen van de biodynamische boeren van de Stadsboerderij kan blijven. Dankzij de goede zorg voor het land krijgt de Stadsboerderij soms de kans op zo’n nieuw stuk akker.

Die kans is er nu. Er komt 15 hectare land in Oosterwold beschikbaar, die, na omschakeling naar biodynamische landbouw, een rooskleurige toekomst te wachten staat. Met gezonde groenten en granen. Met klavers en bijen, met bloemenranden, vogels en bloeiende gewassen. Voor de eeuwigheid!

Kaart land bun 2

We hebben echter veel geld nodig om de dure grond te kunnen kopen.Een flink gedeelte kunnen we zelf financieren. Met de huidige grondprijzen en bankrente is bankfinanciering echter geen optie. Om de financiering rond te krijgen hebben we de Landcoöperatie Vliervelden opgericht.

Daar stort de Stadsboerderij 1 miljoen euro in. Vóór 15 mei moet daar, met vereende kracht, nog 1,5 miljoen euro bij komen.

Daarom zoeken we mede-kopers voor deze bijzondere akkers aan het randje van Almere. Zo maken we samen de wereld een beetje mooier. Doet u mee?

Hoe werkt het?

U kunt deelnemen door certificaathouder te worden van een of meer certificaten, die uitgegeven worden door de Vliervelden Landcoöperatie. Als certificaathouder bent u lid van de Vliervelden Landcoöperatie. Met de ingelegde middelen koopt de coöperatie akkers. De coöperatie verpacht die grond aan De Stadsboerderij/Vliervelden.

Bodembeheer

De grond die de coöperatie koopt, wordt omgeschakeld naar biodynamische landbouwgrond (Skal en Demeter gecertificeerd). Dat betekent in de praktijk:

  • Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.
  • De bemesting gebeurt met organische mest van onze eigen koeien. Kunstmest wordt niet gebruikt.
  • De gecomposteerde mest is voeding voor het bodemleven.
  • Het bemestingsniveau ligt ver onder het landelijk toegestane hoeveelheid stikstof en fosfaat.
  • Er is een achtjarige vruchtwisseling op de akker, met onder meer graan, gras met klaver, pompoen, wortelen, uien, erwten, bonen.

Het bodembeheer op De Stadsboerderij leidt tot een stijging van de bodemvruchtbaarheid en van de biodiversiteit. Op Vliervelden verschenen de leeuwerik en de kwartel, de kerkuil en de sperwer en vele wilde bijensoorten en vlinders binnen enkele jaren na de start al op en boven het land.

Investering

Er zijn twee soorten certificaten; met een waarde van € 25.000 en € 50.000. Een certificaat van € 25.000 is ongeveer gelijk aan de waarde van één zesde van een hectare, die van € 50.000 één derde van een hectare. Het rendement op de certificaten bestaat uit de pacht die wordt opgebracht door De Stadsboerderij. Dit is 1,5%, vastgelegd door de ledenvergadering van de Vliervelden Landcoöperatie.

Investeren in landbouwgrond is tot nu toe waardevast gebleken, maar rendementen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

vrijstellingsvermelding

Aanmelden

Wilt u investeren in stadsakker Vliervelden en lid worden van de coöperatie? Vul het Aanmeldformulier Landcoöperatie Vliervelden in.

Lening

WIlt u niet investeren, maar wilt u wel geld aan ons uitlenen om landbouwgrond te kunnen kopen? Daar helpt u ons ook mee. Vul het Aanmeldformulier lening akker Vliervelden in, dan sturen wij u een leenovereenkomst. 

Donatie

Of wilt u liever doneren? Dat kan natuurlijk ook! Stort uw gift op rekeningnummer NL61 TRIO 0390 1866 78 van Stichting Voeten in de Klei, onder vermelding van Land voor de Stadsboerderij.

Meest gestelde vragen

We hebben inmiddels veel reacties ontvangen, en hebben veel gesprekken gevoerd en vragen beantwoord. Sommige vragen werden door verschillende geïnteresseerden voorgelegd. Daarom hebben we die verzameld en beantwoord in een memorandum op onze website. Hopelijk biedt dat enige duidelijkheid.


Voor meer informatie kunt contact opnemen via info@stadsboerderijalmere.nl
of bellen met Tom 06 559 671 87 of Tineke 06 151 318 49

akkerfoto 140722 IMG 8265

Foto: Jos Bregman