Nieuws

We zijn enorm dankbaar voor de steun waarmee de Landcoöperatie Vliervelden een akker heeft kunnen verwerven voor de Stadsboerderij. Dat geeft ons vaste grond onder de voeten! Maar we zijn er nog niet...

We pachten nog steeds grond van de overheid en Staatsbosbeheer, en dat is helaas weinig toekomstbestendig gebleken. Per jaar veranderen de voorwaarden en beschikbare grond, en voor een boer die zijn blik op de toekomst richt, biedt dat te weinig zekerheid. Biodynamische landbouw vraagt om een voortgaande, duurzame aanpak, waarbij je voor een langere periode zorg draagt voor de grond waar je mee werkt. Dat blijkt met de huidige pachtovereenkomsten niet altijd mogelijk. We zouden dus het liefst alle grond die we bewerken in eigen beheer hebben.

Nieuw perceel beschikbaar
We hebben geluk. Nadat Landcoöperatie Vliervelden succesvol een perceel bij Vliervelden heeft kunnen kopen, komt er op korte termijn een nieuw stuk land beschikbaar. Dicht bij ons erf, en van aanzienlijke omvang. We geloven in ons bedrijf en in de support van begunstigers, en gaan ons uiterste best doen ook dat perceel als vaste grond te verwerven.

Steun gezocht: doet u mee?
En daarvoor gaan we dus wederom op zoek naar mensen die ons willen en kunnen steunen. Wij kijken naar de toekomst en geloven dat steeds meer mensen de waarde en noodzaak van duurzame landbouw inzien, en daar gezamenlijk aan willen bijdragen. Met vereende krachten, zodat de Stadsboerderij op een gezonde manier producten kan blijven telen voor de consument.

We zoeken mensen die een certificaat willen kopen van Landcoöperatie Vliervelden, zodat we samen ook het tweede perceel veilig kunnen stellen. Donateurs en mensen die voor een langere termijn geld aan ons willen uitlenen zijn ook van harte welkom.

Zo maken we samen de wereld een beetje mooier.

Waar gaat het om?

Aan de basis van alle activiteiten die de Stadsboerderij al bijna 30 jaar mogelijk maakt, staat het biodynamische landbouwbedrijf. Op akkers in en rond Almere worden talloze prachtige producten geteeld. Vaak in natuurgebieden, soms midden in de stad of tegen de woonwijken aan. Dankzij deze akkers en weidegronden zorgt de Stadsboerderij voor gezond voedsel, een gezonde bodem, en een bijzonder stadslandschap.

Helaas raken we steeds meer landbouwgrond kwijt, doordat Almere nu eenmaal groeit, en er steeds minder plek is voor landbouw, ook in natuurgebieden. Dat is een bedreiging voor het voortbestaan van de Stadsboerderij. Het is daarom belangrijk dat er grond komt die voor altijd in goede handen van de biodynamische boeren van de Stadsboerderij kan blijven. Dankzij de goede zorg voor het land krijgt de Stadsboerderij soms de kans op zo’n nieuwe akker.

Die kans kwam er in het voorjaar van 2024. Er kwam 15 hectare land in Oosterwold beschikbaar, die, na omschakeling naar biodynamische landbouw, een rooskleurige toekomst te wachten staat. Met gezonde groenten en granen. Met klavers en bijen, met bloemenranden, vogels en bloeiende gewassen. Voor de eeuwigheid!
Om de dure grond te kunnen kopen, hadden we veel geld nodig. Een flink gedeelte konden we zelf financieren. Met de huidige grondprijzen en bankrente was bankfinanciering geen optie. Om de financiering rond te krijgen hebben we de Landcoöperatie Vliervelden opgericht.
De Stadsboerderij kon zelf 1 miljoen euro bijdragen, en groene investeerders kochten certificaten en werden mede-eigenaar van de akker.
Daarnaast hebben we veel geld kunnen lenen van particulieren, tegen geen of een lage rente. En we ontvingen schenkingen van vrienden en buurtgenoten die de Stadsboerderij een steuntje in de rug wilden geven.

Om ook het tweede perceel te kunnen verwerven, blijven we zoeken naar mensen die ons willen en kunnen steunen: nieuwe deelnemers aan de coöperatie, nieuwe geldschieters voor de langere termijn, en nieuwe donateurs.
Elke bijdrage is welkom!
Zo maken we samen de wereld een beetje mooier.

Certificaathouders Landcoöperatie Vliervelden

U kunt deelnemen aan de landcoöperatie door certificaathouder te worden van een of meer certificaten. Als certificaathouder bent u lid van de Vliervelden Landcoöperatie. Met de ingelegde middelen koopt de coöperatie akkers. De coöperatie verpacht die grond aan De Stadsboerderij/Vliervelden.
Als er meer certificaten worden verkocht, komen er meer middelen beschikbaar om de kortetermijnleningen af te betalen en een nieuwe akker te kopen.

Bodembeheer

De grond die de coöperatie koopt, wordt omgeschakeld naar biodynamische landbouwgrond (Skal en Demeter gecertificeerd). Dat betekent in de praktijk:
• Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.
• De bemesting gebeurt met organische mest van onze eigen koeien. Kunstmest wordt niet gebruikt.
• De gecomposteerde mest is voeding voor het bodemleven.
• Het bemestingsniveau ligt ver onder de landelijk toegestane hoeveelheid stikstof en fosfaat.
• Er is een achtjarige vruchtwisseling op de akker, met onder meer graan, gras met klaver, pompoen, wortelen, uien, erwten, bonen.
Het bodembeheer op De Stadsboerderij leidt tot een stijging van de bodemvruchtbaarheid en van de biodiversiteit. Op Vliervelden verschenen de leeuwerik en de kwartel, de kerkuil, kiekendief en de sperwer en vele wilde bijensoorten en vlinders binnen enkele jaren na de start al op en boven het land.

Investering

Er zijn twee soorten certificaten; met een waarde van € 25.000 en € 50.000. Een certificaat van € 25.000 is ongeveer gelijk aan de waarde van één zesde van een hectare, die van € 50.000 één derde van een hectare. Het rendement op de certificaten bestaat uit de pacht die wordt opgebracht door De Stadsboerderij. Dit is 1,5%, vastgelegd door de ledenvergadering van de Vliervelden Landcoöperatie.

vrijstellingsvermelding

Investeren in landbouwgrond is tot nu toe waardevast gebleken, maar rendementen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

Aanmelden

Wilt u investeren in stadsakker Vliervelden en lid worden van de coöperatie? Vul het Aanmeldformulier Landcoöperatie Vliervelden in.

Meest gestelde vragen over deelname aan de corporatie

We hebben inmiddels veel reacties ontvangen, en hebben veel gesprekken gevoerd en vragen beantwoord. De meest gestelde vragen hebben we verzameld en beantwoord in een memorandum op onze website. Hopelijk biedt dat enige duidelijkheid.

Geldschieters voor de langere termijn

Wilt u geld aan ons uitlenen zodat wij tijdig onze kortetermijnleningen kunnen afbetalen, en een nieuwe akker kunnen verwerven? Vul het Aanmeldformulier lening akker Vliervelden in, dan sturen wij u een leenovereenkomst.

Donateurs

Wilt u geld doneren om de nieuwe akker vogelrijker en insectenrijker te maken? Dat kan natuurlijk! Stort uw gift op rekeningnummer NL61 TRIO 0390 1866 78 van Stichting Voeten in de Klei, onder vermelding van Land voor de Stadsboerderij. Van dat geld willen we bloemen zaaien rond de akker, en hagen en bomen aanplanten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of bellen met Tom 06 559 671 87 of Tineke 06 151 318 49

eigen land