De Stadsboerderij

Voor het versterken van biodiversiteit is een andere vorm van landbouw nodig, een landbouw die niet gericht is op topproductie, maar op kwaliteit van de bodem, agribiodiversiteit en landschap. Natuurinclusieve landbouw is een intergrale aanpak waarbij de boer optimaal gebruikmaakt van de natuurlijke omgeving en dit integreert in de bedrijfsvoering.

koeien in bos

natuurinclusief web